Tarifat e sherbimit internet

me TVSH

3 Mbps downnload/ 2 Mbps upload : 1000 lek/muaj

4 Mbps downnload/ 3 Mbps upload : 1300 lek/muaj

5 Mbps downnload/ 3 Mbps upload : 1500 lek/muaj

10 Mbps downnload/ 5 Mbps upload : 1800 lek/muaj

Oferte:

4 Mbps downnload/ 3 Mbps upload : 12000 lek/vit

Kapaciteti i lidhjes: pa limit.

Tarifat e instalimit: 0 leke

Tarifa e regjistrimit: 0 leke